Ντζεγκουτάνης

TEDxAUEB 2017 Speakers: Αντώνης Ντζεγκουτάνης

Ο Αντώνης Ντζεγκουτάνης είναι tattoo artist. Έχει εργαστεί στο FTW Tattoo Studio και έχει λάβει συμμετοχή σε δύο Tattoo Conventions στην Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο αντίστοιχα. Το 2016, έγινε ο πρώτος απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στην Αθήνα που παρουσίασε στην έκθεση για τη διπλωματική του εργασία, δουλειά δερματοστιξίας (tattoo). Η έκθεση αυτή, αποτέλεσε μία αναγνώριση για την τέχνη του tattoo στη χώρα μας ενώ, ταυτόχρονα, συνέβαλε στη διεύρυνση της αντίληψης του τι θεωρείται μοντέρνα τέχνη. Τα έργα του χαρακτηρίζονται από μία μίξη ρεαλισμού, abstract μοτίβων, γραφών και έντονων ελεύθερων γραμμών. Ασχολείται επίσης με τη φωτογραφία και τη ζωγραφική.

Ο Αντώνης Ντζεγκουτάνης θα μας περιγράψει πως η ζωγραφική πάνω στο ανθρώπινο σώμα δημιουργεί ένα μωσαϊκό εικόνων, μέσα από τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις καλλιτεχνικές πινελιές.

Antonis Ntzegkoutanis is a tattoo artist. He has worked in the FTW Tattoo Studio and has participated in two Tattoo Conventions in Thessaloniki and Cyprus respectively. In 2016, he became the first graduate of the Athens School of Fine Arts (ASFA) to show his tattoo work in his thesis exhibition. This exhibition, constituted a recognition for the art of tattoo in our country while, at the same time, contributed to the expansion of the perception of what is considered to be modern art. His tattoos are characterized by a mixture of realism, abstract patterns, writings and intense line drawings. He is also interested in photography and painting.

Antonis Ntzegkoutanis will describe us that the painting on the human body creates a mosaic of images, through the physical characteristics and the artistic touches.