Εξεταστική : Τhe survival kit

  • Post author:
  • Reading time:1 mins read

Καλή χρονιά από όλη την ομάδα του ΤEDxAUEB! Eυχόμαστε μια πολύ γεμάτη νέα χρονιά που ο καθένας μας θα πραγματοποιήσει τους στόχους του και θα γίνει ακόμα πιο ευτυχισμένος. Κι…

Continue Reading Εξεταστική : Τhe survival kit