Η Μαρία Τσαρούχα, παραγωγική και δεκτική στην προσπάθεια ανάδειξης νέων ιδεών, κάνει γνωστή, μέσω του έργου της, την ανάγκη της για κατανόηση του ανθρώπου. Έχει δημιουργήσει την «Perceptual acting and directing» (PAD), τη δική της νέα θεωρία και μέθοδο διδασκαλίας νέων ηθοποιών και σκηνοθετών και προετοιμασίας επαγγελματιών καλλιτεχνών.

Η ανάγκη δημιουργίας μιας νέας θεωρίας προέκυψε από το γεγονός ότι οι κινηματογραφικές μέθοδοι διδάσκουν μόνο ¨πως να ενεργούν στη σκηνή” και όχι “ποιος είναι ο άνθρωπος που ενεργεί στη σκηνή”. Η νέα θεωρία PAD έρχεται να καλύψει αυτό το τεράστιο χάσμα του “Ποιος είμαι”. Επικεντρώνεται στην εναρμόνιση της σύνθεσης του τρίπτυχου πνεύματος σώματος και εαυτού, του υποσυνείδητου, του Ανώτερου Εαυτού και της διερεύνησης της σχέσης του με το Αυτοσύμπαν.

 

Το “Knowing thyself – the eternal process”  αφορά ένα TEDx Performance 18 λεπτών μέσω του οποίου θα ψάξουμε βαθιά μέσα στο υποσυνείδητο μας αυτά που αξίζουν πραγματικά την αγάπη μας.

_____________________________________________________

Maria Tsaroucha has been extensively prolific in generating all sorts of ideas and all of her work captures her need to understand humans. She has created “Perceptual acting and directing” (PAD), her own new theory and method of teaching young actors and directors and coaching professional artists.

The need to create a new theory arose from the fact that acting methods only teach how “to act on stage” and not “who the person is who is acting on stage”. The new PAD theory comes to fill this enormous gap of “Who Am I”. It focuses on the compositional harmonization of the triptych body spirit soul & Ego, subconscious, Higher self and the exploration of Self-Universe relationship.

 

“Knowing thyself – the eternal process” TEDx performance is the power of a simple act 18 minutes performance of Art in order to subconsciously dig deep into the strongest and most truthful Value of all and that is Love.