Tο TEDxAUEB 2018 | arctos πλησιάζει! Έφτασε η ώρα να σας παρουσιάσουμε τα φετινά workshops. Διάβασε περισσότερα παρακάτω, και δήλωσε συμμετοχή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Βρες τις φόρμες στους τίτλους των workshops!

 

Ο ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας κάθε χρόνο αυξάνεται καθώς οι νέοι πλέον αποκτούν πολλά εφόδια και δεξιότητες. Πως μπορεί, λοιπόν, κάποιος να ξεχωρίσει ανάμεσα στους συμμετέχοντες μίας συνέντευξης; Πως μπορεί να προβάλει τον εαυτό του αποτελεσματικά; Το Job Pairs απαντάει σε αυτά τα ερωτήματα εξηγώντας τι είναι το personal branding και πόσο επηρεάζει μία επαγγελματική εικόνα, καθώς και το πόσο η online παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συντελεί στην δημιουργία μίας προσωπικής στρατηγικής.

 

Competition in the work field keeps increasing every year due to the younger generation being equipped with an enhanced skillset. As a result, the question arises as to how can someone stand out amongst a pool of interviews? How can they present themselves effectively? Job Pairs is here to answer this question through the practice of personal branding and how it affects our business image and online presence via social media; a practice which contributes to the creation of our own personal strategy.

When: 2nd break
Where: 1st floor
Pre – registration mandatory

 

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ) ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την δημιουργία και εσωτερική οργάνωση ενός χώρου των τυφλών με στόχο την ενημέρωση της Ελληνικής Κοινωνίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης της Ελλάδας. Αποτελεί τακτικό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και επίσημο Κοινωνικό Εταίρο της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας. Βασικές δραστηριότητες της Ε.Ο.Τ είναι η προώθηση και η διάδοση στην ελληνική κοινωνία και Πολιτεία, του νομικού, κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου που αναγνωρίζει ότι η τυφλότητα και τα προβλήματα όρασης είναι υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε τον κόσμο με μία διαφορετική οπτική.

 

The National Blindness Institute (τσέκαρε το με κάποιον γιατί δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο official name στα αγγλικά) was found in 2005 with the aim of speading awarness amongst the Greek community with regards to the issues faced by people with impaired vision. It is a regular member of the National Institute of People with Disability and a certified Social partner of the State which specialises on issues related with blindness. Their main activities are spreading awareness around the greek community and the State and contributing to the legal, social and political framework which recognise that blindness and vision impairment is a matter linked to human rights. The National Blindness Institute will be with us in order to help us understand the world from a different standpoint.

When: 1st break
Where: 1st floor
Pre – registration mandatory

 

  • Dance me your story

“Η στιγμή που σου μιλάω για μένα είναι μοναδική. Κάπως σαν να παγώνει ο χρόνος και να μένουμε οι δυο μας. Οι φωνές γύρω σιωπούν, οι περιττές σκέψεις παύουν και συγκεντρωνόμαστε στην αφήγηση. Εγώ προσπαθώ να σου εκφράσω τι συνέβη, τι ένιωσα, ποιος ήμουν και είμαι. Εσύ είσαι εκεί για να προσπαθείς να καταλάβεις, να συναισθανθείς. Γι’ αυτό έλα να δεις…την ιστορία που θα ακούσεις.”

 

“The moment when I speak about me is unique. It feels like time is frozen and it’s just the two of us. The voices around is go silent, irrelevant thoughts pause and we focus on the narration. I try to express what happened, what I felt, who I was and who I have become. You are there to try and understand, to feel. So come and see… the story that you will hear.”

When: 1st break
Where: “outer space”
No registration required

 

  • Arctic Tattoo

H LUV N ROLL ιδρύθηκε το 2012 στις εστίες του Ε.Μ.Π από ένα ιδεολόγο μαθηματικό και τη βοήθεια ενός concept artist/illustrator. Κίνητρο τους η αέναη δημιουργικότητα, η συμμετοχική κουλτούρα, ο πειραματισμός και η διερευνητικότητα. Η δημιουργικότητα αυτή έρχεται στο TEDxAUEB, έχοντας διαμορφώσει ειδικά σχέδια εμπνευσμένα από το “Arctos” και τη σημασία του. Μέσα από μία διαφορετική τεχνική, μας δίνουν την ευκαιρία να δούμε πως θα ήταν να έχουμε ένα “arctic tattoo”.

 

LUV N ROLL was founded in 2012 at the dorms of E.M.P by an ideologist mathematician with the help of a concept artist/illustrator. Their motive is the never-ending nature of creativity, contributory culture, experimentation and discoverability. This sort of creativity will be at TEDxAEUB along with forms specifically designed for ‘Arctos’ and its meaning. Through this different type of craft they will give us a chance to see how it would be to have an ‘arctic tattoo’.

When: all day
Where: “outer space”
No registration required

 

Η μεταξοτυπία μια απόλυτα  δημιουργική διαδικασία να μπορεί να γίνει συλλογικά, με τα ελάχιστα δυνατά μέσα, ανάμεσα σε μελάνια και εργαλεία, να είναι πάνω απ’ όλα απολαυστική για το δημιουργό και με αποτελέσματα μοναδικά και ενδιαφέροντα. Είναι τεχνική εκτύπωσης για την δημιουργία μιας εικόνας με τη χρήση ενός πλαισίου με τεντωμένο πάνω σε αυτό ένα πλέγμα-σίτα που μας δίνει την ευκαιρία να τυπώσουμε το δικό μας σχέδιο σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Σε αυτό το workshop θα δοκιμάσετε, θα τυπώσετε και θα πάρετε μαζί σας ένα κομμάτι της “άρκτου”.


Screenprinting is the ultimate creative process that can be executed in teams, with the least means possible, using ink and tools, and can be most of all fun and exciting for the artist and can give you the most amazing and most importantly unique results. Screenprinting is a type of process that can help you print an image using a tenter with a stretched plexus over it that give us the option to print our own designs on any surface. In this workshop you will have the chance to try, print and take home with you a part of our “arctos”.

When: 3rd break
Where: “outer space”
Pre – registration mandatory

 

Πως μπορεί να συνεισφέρει η τεχνολογία στον τομέα της εκπαίδευσης; Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας λόγω της τεχνολογίας και ποια τα skills που απαιτούνται; Ελάτε στο workshop που θα κάνει η κορυφαία τεχνολογική εταιρία Microsoft ώστε να μάθετε τις απαντήσεις στα συγκεκριμένα και σε πολλά περισσότερα ερωτήματα.

 

How could technology contribute to education? Are there new job openings due to the evolving technology and what are the skills needed to get you in? Join Microsoft’s Workshop, the largest technology company, so you can get answers to all of the questions above and many more as well.

When: 3rd break
Where: 1st floor
Pre – registration mandatory

 

 

When: 2nd break
Where: 1st floor
Pre – registration mandatory

 

When: 3rd break
Where: 1st floor
Pre – registration mandatory