Το “Rosas en El fuego” αποτελείται από την Βάσια Κατσιγιάννη και την Κωνσταντίνα Συμιανάκη, 2 χορεύτριες και δασκάλες Flamenco με πολύ πάθος για αυτό που κάνουν. Γνωρίστηκαν πριν από 4 χρόνια στη σχολή χορού «Flamenco Solea» και από τότε έγιναν ένα. Αγαπούν το Flamenco και ζουν μέσα από αυτό, καθώς είναι μια μεγαλειώδης και ξεχωριστή τέχνη, ένας χείμαρρος εκφράσεων και συναισθημάτων, που τις εκφράζει απόλυτα σε κάθε πτυχή της ζωής τους.

Αυτό το μοναδικό σχήμα είναι έτοιμο να #FillInTheBlank με την τέχνη του Flamenco. Ας περιμένουμε για να δούμε πώς μπορούν να δώσουν στην τέχνη του αυτή το σχήμα ενός ξεχωριστού “χειμάρρου” συναισθημάτων!

Κλείσε το εισιτήριό σου εδώ.


The ”Rosas en El Fuego” consists of  Vassia Katsigianni and Konstantina Symianaki, two dancers and Flamenco teachers with a lot of passion for what they do. They met four years ago at the “Flamenco Solea” dance school and since then they became one. They love Flamenco and ”live” through it, as it is a grand and distinct art, a stream of expressions and emotions that expresses them absolutely in every aspect of their life.

This one-of-a-kind group is prepared to #FillInTheBlank with the art of Flamenco. Let us wait and see how they can shape this art into a unique stream of emotions!

Book your ticket here.