Η Δήμητρα Σφήκα γεννήθηκε στη Κόρινθο. Μετά το γυμνάσιο πήγε στη Γαλλία για να σπουδάσει Ψυχολογία. Σπούδασε Εξελικτική και Κλινική ψυχολογία στην Καέν και στην Τουλούζ. Μετά συνέχισε τις σπουδές της στην Αμερική για να πάρει ειδίκευση.

Το 1990, παίρνοντας δεύτερο πτυχίο, αποφοίτησε από τη φιλοσοφική σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Το 1994 μετά από 7 χρόνια εκπαίδευσης αποφοίτησε από την ελληνική εταιρεία ομαδικής ανάλυσης και οικογενειακής θεραπείας με διδάσκοντα το Ματθαίο Γιωσαφάτ. Το 1990 παράλληλα με το πτυχίο, εξάσκησε το επάγγελμα του ψυχολόγου όπου ασχολήθηκε με άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές. Στη συνέχεια, ασχολήθηκε με την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στο ερευνητικό πανεπιστημιακό ινστιτούτο ψυχικής υγιεινής και τέλος, με την απεξάρτηση εξαρτησιογόνων ουσιών στο πρόγραμμα «18 άνω» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής.

Μια αγαπημένη μας φράση της:

“Κενό: ο φόβος του να ζεις.”

Ανυπομονείς να τη γνωρίσεις από κοντά; Κλείσε το εισιτήριό σου εδώ.


Dimitra Sfika was born in Corinth. After high school, she moved to France to study Psychology. She studied Evolutionary and Clinical Psychology in Caen and Toulouse. She continued her studies in the same field in the United States.

In 1990, she completed her second degree at the School of Philosophy of the National and Kapodistrian University of Athens. In 1994, after seven years of training, she graduated from the Greek team of group analysis and family therapy with Matthew Josafat. In 1990, alongside her degree, she worked as a psychologist where she dealt with people with psychiatric disorders. After that, she was involved in the prevention of the use of addictive substances in the Research Institute of Mental Health and the drug addiction for the “program 18 ANO” in the Attica Psychiatric Hospital.

A favourite quote by her:

“Blank: The fear of living.”

Can’t wait to see her in person? Book your ticket here.