• Ο Daniel είναι ένας κορυφαίος ειδικός στους κλάδους της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των αναδυόμενων τεχνολογιών. Είναι ο CEO μιας εκ των κορυφαίων εταιριών AI, της Satalia, και Διευθυντής του Business Analytics MSc του UCL. Έχει master και διδακτορικό στο AI από το UCL και κατέχει θέσεις συμβούλου σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

Ο Daniel είναι δημοφιλής βασικός ομιλητής με εξειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Ηθική, την Καινοτομία, την Αποκέντρωση και τον Οργανωσιακό Σχεδιασμό. Είναι σταθερός ομιλητής στην Google και σε εκδηλώσεις TEDx,  και ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Singularity University. Ο Daniel έχει πάθος για το πώς η τεχνολογία βοηθάει στη διοίκηση οργανισμών και επιφέρει θετικά κοινωνικά αποτελέσματα, και ενεργά προωθεί τη στοχευμένη επιχειρηματικότητα και την καινοτομία σε όλο τον κόσμο.

Ο Daniel θα μιλήσει για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα αλλάξουν δραστικά τη φύση του επιχειρείν. Θέτει το ερώτημα: πώς θα ήταν αν χτίζαμε -από το κενό- οργανωσιακές δομές που θα φτάνουν από μικρές επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη;

Ανυπομονείς να τον γνωρίσεις από κοντά; Κλείσε το εισιτήριό σου εδώ.


Daniel is a leading Artificial Intelligence (AI) and emerging technologies expert. He’s the CEO of one of Europe’s leading AI companies, Satalia, and Director of UCL’s Business Analytics MSc. He has a Masters and Doctorate in AI from UCL and holds advisory positions across companies and governments.

Daniel is a popular keynote speaker specialising in Artificial Intelligence, Ethics, Innovation, Decentralization, and Organisational Design. He’s a serial Google and TEDx speaker, and faculty member of Singularity University. Daniel is passionate about how technology helps govern organisations and brings positive social impact, and actively promotes purposeful entrepreneurship and innovation across the globe.

Daniel will talk about how AI and emerging technologies will radically change the nature of business. He asks what it might look like if we built – from blank – organisational structures that scale from small companies to the entire planet.

Can’t wait to see him in person? Book your ticket here.