• Post author:
  • Reading time:1 mins read

Στα πλαίσια διοργάνωσης της φετινής μας ημερίδας TEDxAUEB 2021, η συνεισφορά της εταιρείας Melissa ήταν σημαντική τόσο για τη σύνθεση του ίδιου του event όσο και για την προώθηση των αξιών μας.

Για την ομάδα μας διαχρονικά, τα θεμέλια που οχυρώνουν τη δράση μας, είναι η έντονη υποστήριξη των ανθρώπων μας, ο σεβασμός στην ομάδα,  το περιβάλλον και  η έντονη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, προωθώντας πάντα ιδέες που αξίζει να διαδοθούν.

Ρωτήσαμε, λοιπόν, εκπροσώπους από τη Melissa αναφορικά με τα βασικές αξίες του TEDxAUEB και μάθαμε..

___________________________________________________________________

Τι σημαίνει για εσάς ομάδα; Πώς επενδύετε στο ανθρώπινο δυναμικό σας;

«Στη ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ, είμαστε μία οικογένεια». Η φράση αυτή υποδηλώνει το πώς εμείς ορίζουμε την ομάδα στα τόσα χρόνια δραστηριοποίησής μας. Όλοι οι εργαζόμενοί μας γνωρίζονται προσωπικά μεταξύ τους και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να προωθούν τις απόψεις τους τόσο με τα υπόλοιπα τμήματα όσο και με τη Διοίκηση του Οργανισμού.

Στη δράση μας, είναι έμφυτη η κουλτούρα αμφίδρομης επικοινωνίας και διαφάνειας, ομαλής συνεργασίας, μα πάνω από όλα αλληλοβοήθειας, συμπόνιας και ανθρωπιάς. Η εταιρεία μας έχει βραβευτεί 5 φορές ως Great Place to Work, γεγονός που μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε στην ίδια γραμμή πλεύσης και ηθική ικανοποίηση για το έργο μας.

 Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί το πιο σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο που καθορίζει τη δράση μας, συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων και στην ευρύτερη λειτουργία της εταιρείας μας. Για το λόγο αυτό, δίνουμε έμφαση στην εξειδίκευση, εκπαίδευση και ατομική – επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων μας, επενδύοντας σε αυτούς, παρέχοντας ίσες και ικανοποιητικές ευκαιρίες για καθολική σταδιοδρομία μέσα από διάφορα προγράμματα.

Τι αποτελεί την κύρια πηγή έμπνευσής σας;

Στόχο μας αποτελεί η καινοτομία και η ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών προϊόντων που έχουν ως σκοπό να αφουγκραστούν τις σύγχρονες και διεθνείς διατροφικές τάσεις, αλλά και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών και της ζωής τους.

Επιθυμούμε να δημιουργούμε συνεχώς προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές, αλλά και να προσφέρουμε προϊόντα που απευθύνονται σε όλο το καταναλωτικό φάσμα ή σε καταναλωτές με ιδιαίτερες ανάγκες.

Σκιαγραφούμε τακτικά το προφίλ του σύγχρονου «μακαρονά», εξάγουμε συνεχώς νέα και μεταβαλλόμενα συμπεράσματα αναφορικά με τις ανάγκες, τις τάσεις και τα ενδιαφέροντά του και προσαρμόζουμε τη δράση μας, σε αυτές.

Ποιος είναι ο αντίκτυπός σας στο περιβάλλον;

Επιδιώκουμε, όχι μόνο να μην επιβαρύνουμε το εύθραυστο οικοσύστημα, αλλά και να αναλαμβάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία του και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, εμπνέοντας και ευαισθητοποιώντας με τη δράση μας τους συνανθρώπους μας.

Ακολουθούμε, λοιπόν, πρακτικές όπως η συστηματική ανακύκλωση όλων των χαρτοκιβωτίων και άχρηστων σελοφάν, τοποθετήσεις κάδων ανακύκλωσης χαρτιού και πλαστικού σε όλα τα γραφεία και εγκαταστάσεις μας, χρησιμοποίηση μόνο της απαιτούμενης α’ ύλης για την παραγωγή, επιθυμώντας να περιορίσουμε δραστικά τα περιττά απόβλητα.

Ακόμα, μέσα από διάφορες δράσεις μας επιδιώκουμε να προωθήσουμε  τη μείωσης της χρήσης πλαστικών, ωθώντας το κοινό σε εναλλακτικές μορφές αντί για πλαστικό, όπως το #melissakalamakino2.

Ποιος ο αντίκτυπός σας στο κοινωνικό γίγνεσθαι;

Βασικό μας μέλημα; Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και αμοιβαίου σεβασμού με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς. Έτσι, υλοποιούμε προγράμματα με άξονα την ουσιαστική στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και δράσεις που προάγουν την πολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και παράλληλα ευαισθητοποιούν τους εργαζομένους.

Οργανώνουμε και συμμετέχουμε συνεχώς σε εθελοντικές δραστηριότητες, ημέρες αιμοδοσίας, υποστηρίζουμε δράσεις προοδευτικότητας, τους νέους, τη δημιουργικότητα αυτών, γεγονός πασιφανές και από τη φετινή μας συνεργασία με το TEDxAUEB. Παράλληλα, υποστηρίζουμε έντονα ΜΚΟ, την εξέλιξη της εκπαίδευσης και την εξασφάλιση της υγείας με τη χρηματοδότηση δράσεων και προσφορά υποτροφιών. Επιχειρούμε, τέλος, να επικοινωνούμε σταθερά και συνειδητά στο ευρύ κοινό τις αξίες και το όραμά μας, δια μέσω των προωθητικών μας καμπανιών.

___________________________________________________________________

Συμπεραίνουμε, επομένως, ότι μάλλον πολλά περισσότερα είναι αυτά που οδήγησαν στην τόσο ομαλή συνεργασία μας φέτος με την Μέλισσα-Κικίζας, πέρα από την κοινή μας αγάπη για τα μακαρόνια. Εννοούμε, κοινές αξίες, δράσεις, μα πάνω από όλα ανθρώπους με πάθος για ανιδιοτελή προσφορά και  καινοτομία.

ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ, ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία και τους ανθρώπους σας για την τόσο καλή επικοινωνία και συνεισφορά σας!